Gå rett til innhold
<
<
Gro

Gro Sydnes Fjellheim

Seniorrådgiver RKBU Vest

grfj@norceresearch.no
+47 56 10 73 18
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er utdannet psykolog fra Göteborgs Universitet/Universitetet i Bergen og spesialist med fordypning i klinisk psykologi for barn og unge, og har i mange år jobbet med ungdom og deres familier. Jeg har arbeidet i ulike avdelinger i psykisk helsevern for barn og unge (PBU); fra BUP poliklinikk, Ungdomspost/Akuttpost for ungdom, Ambulante tjenester. I tillegg har jeg erfaring fra Familievernkontor og fra Avdeling for rusmedisin, samt som studentveileder for psykologistudenter i praksis ved Universitetet i Bergen. De siste 8 årene før jeg begynte å jobbe i RKBU Vest i november 2022, arbeidet jeg i et spesialteam i PBU med Dialektisk atferdsterapi for ungdom med emosjonelle reguleringsvansker, suicidalitet og selvskading.

Jeg er opptatt av ungdoms utvikling og å ivareta de som faller utenfor. I RKBU Vest har jeg stilling som seniorrådgiver og er bl.a. involvert i implementering av FACT ung-team i vår region. FACT ung er tverrfaglig sammensatte team som skal gi integrert og langvarig behandling til ungdom med store og sammensatte behov. Teamene organiseres som en forpliktende samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Gro Sydnes Fjellheim

Aktuelt