Gå rett til innhold
<
<
<
Modulbasert opplæring i Sammen mot mobbing

Modulbasert opplæring i Sammen mot mobbing

Opplæring i Sammen mot mobbing er modulbasert og blir gitt til hele personalet i barnehagen i løpet av ett barnehageår. Tiltaket inneholder 6 moduler som det blir fordelt på fem samlinger over 7-8 måneder. Vi legger opp til en heldagssamling på første planleggingsdag om høsten, deretter 2 personalmøter om høsten og 2 om våren. Disse personalmøtene vil vare 2 ½ time hver gang. Ferdighetstrening og deling av praksiserfaringer blir tillagt stor vekt. Imellom hvert møte, prøver personalet ut tiltakene i sine barnegrupper.


Viktige tema i opplæringen:

  • Holdninger og verdier hos de voksne i barnehagen.
  • Hvordan oppdage mobbing.
  • Hvordan snakke med barn om negative og positive handlinger som kan skje mellom barna.
  • Hvordan involvere alle barna i barnehagen i å utarbeide felles regler mot mobbing og andre negative handlinger mellom barna.
  • Hvordan være konsekvente voksne i oppfølgingen av avtalte regler.
  • Hvordan hente ut positive sosiale ressurser i barnegruppen.


Etter endt opplæring skal barnehagene være rustet for at prinsippene og tiltakene i Sammen mot mobbing kan videreføres og innlemmes i det daglige arbeidet i barnehagen. Slik sikrer barnehagene et systematisk arbeid mot et trygt og godt barnehagemiljø i henhold til gjeldende lovkrav.

Opptak fra Nå de små konferansen

Lær litt om hvordan Sammen mot mobbing tiltaket kan implementeres i din kommune: