Gå rett til innhold
<
<
Sammen mot mobbing

Sammen mot mobbing

Et tiltaksprogram for å forebygge og håndtere mobbing og andre negative handlinger i samspillet mellom barn i barnehagen

, , Sammen Mot Mobbing Hovedillustrasjon, ,

Sammen mot mobbing


Mål: At alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen, gjennom å redusere negative og øke positive handlinger i samspillet mellom barnehagebarn.

Mobbing kan ødelegge liv. Vi vet at mobbing begynner allerede i barnehagealderen. Gjennom økt fokus på mobbing og andre negative handlinger i barnehagen vil en kunne redusere antall barn som blir utsatt for og som utsetter andre for mobbing. En slik tidlig innsats reduserer faren for at negative hand­lingsmønster får sette seg i tidlig barndom, og forebygger utenforskap senere i livet.

Ved RKBU Vest prøver vi ut Sammen mot mobbing som et tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen.

Tiltaksprogrammet Sammen mot mobbing bygger på Be-Prox som er utviklet av professor Françoise D. Alsaker ved Universitetet i Bern i Sveits. Tiltaksprogrammet er prøvd ut i barnehager i Sveits. Der fungerte det godt og førte til reduksjon i antall barnehagebarn som ble mobbet. En viktig grunntanke i Be-Prox er at alle voksne i barnehagen må jobbe sammen for å forebygge og håndtere mobbing og andre negative handlinger. Alle ansatte deltar i opplæringen og har tilgang til viktig materiell.

RKBU-Vest prøver nå ut tiltaket for norske forhold tilpasset de nye lovkravene i Barnehageloven (§§ 41-43).

For tiltaksbarnehager og instruktører

Disse sidene krever innlogging.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ingrid Kvestad

Forsker I - Bergen
inkv@norceresearch.no
+47 56 10 72 53

Anita Skogstrand

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
ansk@norceresearch.no
+47 56 10 72 77

Morten Haaland

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
mhaa@norceresearch.no
+47 56 10 73 08

Line Remme Solberg

Rådgiver RKBU Vest - Bergen
liso@norceresearch.no
+47 56 10 72 79