Gå rett til innhold

Mobberingen og mobbereglene

Mange av dere er svært godt kjent med bruk av mobbesirkelen i undervisning og med fagstoffet knyttet til en didaktisk bruk av illustrasjonene. Olweusprogrammet har nå fått nye illustrasjoner av sirkelen, og vi tydeliggjør samtidig de mange føringene i LK20 som vektlegger tverrfaglig undervisning i prososial tilskueratferd.

I alle skolemiljø må det arbeides bevisst og systematisk med det å ta et sosialt ansvar. I et sosialt fellesskap blir vi alle påvirket av den dynamikken som er i gruppen. Vi blir påvirket i større eller mindre grad, men ingen slipper unna at «relasjoner og tilhørighet blir påvirket av samhandling med andre.» (Jf. tverrfaglig fokus i folkehelse og livsmestring).

Mobbesirkelen er en visualisering av at relasjoner og tilhørighet blir påvirket av samhandling med andre. Bruk av mobbesirkelen skal hjelpe eleven å forstå bl.a. hvorfor det noen ganger er så veldig vanskelig å stå aktivt opp mot mobbing. Mobbesirkelen er egnet til å styrke elevenes mestringstro. I klassesamtaler og som individuelt arbeid skal elevene bli bevisstgjort sine egne ressurser og få tro på egen mestring. De skal få kompetanse i samhandlingsmønster og gruppemekanismer som utspiller seg når mennesker er sammen og styres og blir styrt av gruppemekanismer. Hvordan er det på vår skole? Er det slik at mange blir med på eventuell mobbing? Er det slik at mange er passive? Er det slik at mange står opp mot mobbing hvis det skjer? Elevene må få handlingsalternativer. Det er mange måter å støtte opp om mobbing på, noen aktive, noen passive. Det er også mange måter å støtte en utsatt på.

Innhold:

  • 2 plakater av mobbesirkelen
  • 1 plakat med mobbereglene
  • Fagstoff om tilskueratferd
  • Tabell med oversikt over mål fra LK20 og forebyggende arbeid mot mobbing (hva – hvordan – hvorfor)
  • Forslag til undervisningsopplegg med vedlegg*

*Vedlegg til mobbesirkelen m/tankebobler/snakkebobler. Brev fra rektor (rektor-i-rolle) Elevark til å gi respons på brevet fra rektor

Merk at alt materialet er tilgjengelig digitalt og dere kan tilpasse bruke til alderstrinn og lokale behov. F.eks. kan dere tilpasse forslaget om å sette tankebobler og snakkebobler inn i de originale illustrasjonene, og dere kan tilpasse brev og ufullstendige setninger til aktuelt alderstrinn.

NB! Vi ber dere bruke referansen som viser opprinnelsen til den bearbeidede mobbesirkelen (se plakatene).