Gå rett til innhold
<
<
Hjem og (dis)kontinuitet: Fosterhjem for barn med migrasjonsbakgrunn (HoMi)

Hjem og (dis)kontinuitet: Fosterhjem for barn med migrasjonsbakgrunn (HoMi)

Hovedhensikten med prosjektet er å fremme deltakelse og livskvalitet (wellbeing) for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem gjennom å produsere forskningsbasertkunnskap som politiske beslutningstakere og barnevernsarbeidere trenger for å implementere kultursensitive tjenester. For å oppnå dette målet, vil vi a) analysere politiske dokumenter i seks europeiske land, b) utforske profesjonell praksis i Norge og Sverige, og c) følge en gruppe barn og deres fosterforeldre i Norge og Sverige over tre år.

Som følge av globalisering og økt migrasjon blir et økende antall barn med migrasjonsbakgrunn plassert i fosterhjem, på tvers av europeiske land. Vi mangler imidlertid kunnskap om hvordan dagens fosterhjemsordning møter de spesifikke behovene til disse barna.

I mediedebatter hevder kritikere at barnevernet mangler kulturell sensitivitet; at barns kulturelle rettigheter og behov ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til. Andre advarer mot å overfokusere på ‘kulturelle’ aspekter, og dermed overse barns rett til deltakelse og beskyttelse.

HoMi utforsker hvordan dagens ordning(er) ivaretar barn med migrasjonsbakgrunn sine behov, både når det gjelder livskvalitet og deltakelsesmuligheter.

Vi spør:

  • Hva er de politiske føringene på fosterhjemsfeltet i ulike europeiske stater?
  • Hvordan kan ‘kontinuitet i omsorg’ ivaretas i barnets beste vurderinger for barn med migrasjonsbakgrunn som skal flytte i fosterhjem?
  • Hvilken rolle tillegger barnevernsarbeidere og tidligere fosterbarn kulturell bakgrunn når barn matches med fosterfamilier?
  • Hvordan erfarer barn og deres fosterforeldre det å etablere et felles ‘hjem’?

Basert på denne kunnskapen har HoMi som mål å formulere anbefalinger for policy og praksis.

Kontaktperson

Milfrid Tonheim

Forsker I - Bergen

mito@norceresearch.no
+47 56 10 76 32

Prosjektfakta

Navn

Hjem og (dis)kontinuitet: Fosterhjem for barn med migrasjonsbakgrunn (HoMi)

Status

Aktiv

Periode

03.08.20 - 28.02.25

Sted

Bergen

Totalt budsjett

11.994.000 NOK

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Milfrid Tonheim
Ingrid Höjer
Elin Hultman
Ragnhild Hollekim
Øyvind Samnøy Tefre
Raquel Herrero-Arias

Samarbeidspartnere

NORCE, RKBU Vest, Göteborgs universitet, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet