Gå rett til innhold
<
<
Sammen mot mobbing: Utprøving og ferdigstilling av tiltakspakke for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehager i Askøy kommune.

Sammen mot mobbing: Utprøving og ferdigstilling av tiltakspakke for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehager i Askøy kommune.

Askøy kommune har gjennom programmet «Mobbefri oppvekst 2016-2020» en tydelig satsing på å redusere omfang av mobbing i kommunen, og har innledet et samarbeid med Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, NORCE Norwegian Research Center (RKBU-Vest), om utprøving av et tiltak mot mobbing i kommunens barnehager. Prosjektet har fått støtte fra RFF-Vest i perioden juni 2018 til juni 2021.

Tiltaket Be-Prox har som formål å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen. Tiltaket er utviklet i Sveits, har vist dokumentert effekt og er på verdensbasis det eneste tiltaket mot mobbing i barnehage som er blitt evaluert og publisert. I Norge har Be-Prox fått navnet «Sammen mot mobbing» og RKBU-Vest samarbeider med utvikler om utprøving av tiltaket i Hordaland.

Formålet med dette prosjektet er å ferdigstille en «Sammen mot mobbing»-tiltakspakke i Askøy kommune. I prosjektperioden vil: 16 barnehager prøve ut tiltaket, ca 350 barnehageansatte få opplæring og fylle ut spørreskjema om egneholdninger og tanker om håndtering av mobbing, samt fylle ut skjema om forekomsten av negative handlinger blant barna (ca 1350). Alle skjema fylles ut før og etter endt opplæring. Kontrollbarnehager samler inn tilsvarende data uten å ha fått opplæring i tiltaket. I prosjektet vil det også gjennomføres kvalitative intervju med ansatte med fokus på faktorer som fremmer og hemmer implementeringen av tiltaket. For å sikre videreføring av tiltaket i kommunen etter endt prosjektperiode, vil det bli utarbeidet systemer for kvalitetssikring. Opplæring av hjelpetjenester (PPT, helsesøstertjenesten og barnevern) blir også vektlagt.

En ferdigstilt «Sammen mot mobbing»-tiltakspakk vil bidra til en mer helhetlig innsats i arbeidet mot mobbing i Askøy. Prosjektet vil videre gi en modell for spredning av tiltaket til andre kommuner regionalt og nasjonalt. I norsk sammenheng vil prosjektet gi et unikt og viktig bidrag til forskningsfeltet.

Prosjektfakta

Navn

Sammen mot mobbing: Utprøving og ferdigstilling av tiltakspakke for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehager i Askøy kommune.

Status

Aktiv

Periode

18.07.19 - 01.01.25

Totalt budsjett

7.000.000 NOK

Finansiering

Regional Research Fund Western Norway

Prosjektmedlemmer

Hilde Danielsen
Marit Fjeldsbø Lundberg
Ann Iren Larsen
Mona Elin Solberg