Gå rett til innhold
<
<
Ungdom, rus og psykisk helse

Ungdom, rus og psykisk helse

Bruk av rusmidler er utbredt blant ungdom. For mange av ungdommene fører bruk av rusmidler ikke til videre problemutvikling, mens andre ungdom utvikler rusproblemer, ofte i kombinasjon med psykiske vansker.

I et forskningsprosjekt vil vi forsøke å øke kunnskapen om hvordan bruk av rusmidler påvirker skolemessig fungering hos ungdom, hvilke ungdom som utvikler problematisk bruk av rusmidler, og i hvilken grad ungdom med rusproblemer i kombinasjon med psykiske problemer gjør seg nytte av tilgjengelige helsetjenester. Datagrunnlaget er fra Barn i Bergen-undersøkelsen.

Prosjektet vil inngå i doktorgradsavhandlingen til Ove Heradstveit, og er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Kompetansesenter for rusforskning (KORFOR, Helse Stavanger), RKBU Vest (Uni Research Helse), og Folkehelseinstituttet.

Prosjektfakta

Navn

Ungdom, rus og psykisk helse

Status

CONCLUDED

Periode

01.05.15 - 30.04.18

Finansiering

Western Norway Regional Health Authority

Prosjektmedlemmer

Jørn Hetland
Jens Christoffer Skogen
Ove Heradstveit