Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 20.09.2023
Oppdatert: 20.09.2023

Christina Hauge

En glad gjeng instruktører under opplæring i tiltaket Sammen mot mobbing var samlet i Bergen i august.

Sammen mot mobbing er et tiltaksprogram for å håndtere og forebygge mobbing i barnehager.

Utviklet i Sveits

Tiltaksprogrammet Sammen mot mobbing bygger på Be-Prox som er utviklet av professor Françoise D. Alsaker ved Universitetet i Bern i Sveits. Tiltaksprogrammet er prøvd ut i barnehager i Sveits. Der fungerte det godt og førte til reduksjon i antall barnehagebarn som ble mobbet.

Alle voksne må jobbe sammen

En viktig grunntanke i Be-Prox er at alle voksne i barnehagen må jobbe sammen for å forebygge og håndtere mobbing og andre negative handlinger. Alle ansatte deltar i opplæringen og har tilgang til viktig materiell. RKBU Vest prøver nå ut tiltaket for norske forhold tilpasset de nye lovkravene i Barnehageloven (§§ 41-43).

Mer informasjon om opplæringen

Fra nord til vest

I august var ansatte fra Bjørnafjorden og Narvik samlet i Bergen på instruktøropplæring. Når instruktøropplæringen er ferdig vil de kunne være med på å gi opplæring til barnehageansatte i egen kommune.

På samlingen lærer de om prinsippene i programmet, metodikken, hvordan man implementerer tiltak i barnehager, og hvordan man underviser voksne, ettersom de selv etter endt opplæring nettopp skal ut og undervise andre voksne i tiltaket.

Gjenklang i barnehagene

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra kursdeltakerne?

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger, og deltakerne sier de gleder seg til å sette i gang opplæringen ute i barnehagene. Deltakerne sier tiltaket gir god mening, og at prinsippene i programmet vil gi gjenklang ute i barnehagene sier forsker Ingrid Kvestad.

I januar skal instruktørene treffes igjen i Narvik.


Les mer om den pågående forskningen på tiltaket.

Kursledere Morten Haaland og Anita Skogstrand sammen med forsker Ingrid Kvestad og instruktører fra barnehager i Narvik og Bjørnafjorden

, , IMG 9173, ,