Gå rett til innhold
<
<
Sammen mot mobbing/Be-Prox. Forebygging og håndtering av mobbing i barnehager

Sammen mot mobbing/Be-Prox. Forebygging og håndtering av mobbing i barnehager

Mobbing kan ødelegge liv. Til enhver tid mobbes om lag 40 000 barn og unge i grunnskolen i Norge, og vi vet at negative handlinger og mobbing mellom barn utvikler seg allerede i barnehagen. I dette prosjektet vil vi undersøke om et forebyggende tiltak mot mobbing bidrar til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i norske barnehager.

Endringer i barnehageloven i 2021

I 2021 sikret endringer i barnehageloven norske barnehagebarn retten til et trygt og godt barnehagemiljø. Endringene gav barnehagene en lovfestet plikt til å systematisk arbeide for å forebygge mobbing og sosial ekskludering, og til å ha nulltoleranse for krenkelser som eksklusjon, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Hva er BeProx?

BeProx er et tiltak utviklet i Sveits med mål om å systematisk forebygge og håndtere mobbing i barnehagen gjennom å øke kompetanse og forståelse hos barnehagepersonalet. I sveitsiske barnehager førte innføringen av BeProx til en nedgang i antall barn som opplevde mobbing. I Norge har tiltaket fått navnet Sammen mot mobbing. I en pilotstudie i Askøy kommune er Sammen mot mobbing oversatt og justert til norske forhold og prøvd ut i kommunens barnehager.

Hva er målet med prosjektet?

Prosjektet har som mål å evaluere effektiviteten av Sammen mot mobbing i norske barnehager i en randomisert kontrollert studie. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Vest (RKBU Vest), NORCE Helse og samfunn, og RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet, samt Bjørnafjorden og Narvik kommune.

Målet med prosjektet er tredelt og vi vil undersøke effekten av Sammen mot mobbing for å forebygge og håndtere mobbing og negative handlinger mellom norske barnehagebarn, faktorer som fremmer og hemmer god implementering i norske kommuner, og kostnadseffektiviteten av å innføre Sammen mot mobbing i norske barnehager sammenlignet med vanlig praksis.

Dersom Sammen mot mobbing viser seg å være virksomt i en norsk kontekst, kan tiltaket tilbys som kunnskapsbasert praksis for å forebygge og håndtere mobbing til barnehager nasjonalt.

, , Sammen Mot Mobbing Hovedillustrasjon, ,

Kontaktperson

Ingrid Kvestad

Forsker I - Bergen

inkv@norceresearch.no
+47 56 10 72 53

Prosjektfakta

Navn

Be-Prox. Effekten av en intervensjon for å forebygge og håndtere mobbing i norske barnehager.

Status

Aktiv

Periode

01.04.23 - 31.12.27

Totalt budsjett

20.000.000 NOK

Prosjektets hjemmeside

https://rkbu.norceresearch.no/program/sammen-mot-mobbing

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

RKBU Vest, NORCE

Prosjektmedlemmer

Renira Corinne S Angeles
Egil Kjerstad
Irene Kvåle Foer
Gro Hoseth
Lena Sløgedal
Merete Aasheim
Morten Haaland
Henriette Kyrrestad
Frode Adolfsen
Monica Martinussen
Annelene Moberg

Samarbeidspartnere

RKBU Vest, NORCE; RKBU Nord, UiT; Bjørnafjorden kommune; Narvik kommune