Gå rett til innhold
<
<
Fosterhjem i familie og nettverk: migrasjon, medvirkning og god praksis

Fosterhjem i familie og nettverk: migrasjon, medvirkning og god praksis

Kurset går over to dager. Jeanette Skoglund presenterer oppdatert forskning om slektsfosterhjem. Marte Knag Fylkesnes gir minoritetsperspektivet en sentral plass. Fostermor Jemina Datzi deler sine erfaringer som fostermor.

Målgruppe:

Kurset retter seg mot kontaktpersoner i barnevernet som jobber med oppfølging av barn og unge i fosterhjem.

Kursbeskrivelse:

Når barn og unge flytter i fosterhjem, må barnevernet vurdere familie og nære nettverk som omsorgsløsning. Vi presenterer i dette kurset oppdatert forskning om fosterbarn som vokser opp i familie og nettverk. Barna og fosterfamiliene har ulike språklige, kulturelle og religiøse bakgrunner, derfor har minoritetsperspektivet en sentral plass på kurset. Vi jobber med hvordan kunnskapen kan forstås og brukes slik at barna får god omsorg og oppfølging.

Hensikt og målsettinger med kurset:

Kurset gir deg som jobber med oppfølging av barn i fosterhjem tilgang til aktuell praksis og oppdatert forskningskunnskap. Du får anledning til å diskutere og utvikle egen praksis. Kurset krever at deltakerne er aktive. Vår arbeidsform er korte forelesinger etterfulgt av refleksjoner, diskusjoner og øvinger.
Vi har plass til 30 deltakere, og må ha minimum 15 deltakere for å gjennomføre kurset.

Læringsmål:

Deltakeren har kunnskap om sentrale forskningsfunn som er relevante for å forstå og følge opp barn i familie- og nettverksfosterhjem.

Deltakeren har kunnskap om kultursensitivitet og hva det betyr på fosterhjemsområdet.

Deltakeren kan bruke faglig kunnskap om kultursensitivitet og slekts fosterhjem som legger til rette for utvikling av egen praksis.

Deltakeren kan utveksle faglige synspunkter og erfaringer med kollegaer og slik bidra til god praksis.

Begrunnelse for kurset:

Med den nye barnevernloven fikk barnevernet ansvar for å alltid se etter og vurdere om barn som trenger fosterhjem kan bo hos egen slekt eller nære nettverk.

Familie- og nettverksfosterhjem kan ha andre opplevelser enn fosterhjem rekruttert på andre måter. Slektskap og kjennskap til barnet og barnets familie kan styrke barnets tilhørighet og bidra til stabilitet og kontinuitet. Samtidig kan det oppstå noen særskilte utfordringer når private relasjoner blir gjenstand for offentlige reguleringer og kontroll. Vi belyser dette komplekse landskapet gjennom å presentere nyere forskning, som grunnlag for diskusjon og refleksjon rundt egne arbeidsmåter.

Alle barn i fosterhjem har tilhørighet til flere familier. De aller fleste har også jevnlig kontakt. Dommene i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, er av stor betydning for diskusjonen rundt samværsspørsmål i alle typer plasseringer. For barn med minoritetsbakgrunn som bor i fosterhjem er temaet særlig aktuelt, med tanke på hvordan barnets kulturelle rettigheter kan ivaretas.

Prosjektleder:

Anne Marit Høyem, seniorrådgiver RKBU Vest, NORCE
https://rkbu.norceresearch.no/...

Kursholdere:

Jeanette Skoglund, forsker ved RKBU Nord, Universitetet i Tromsø
https://uit.no/ansatte/person?...

Marte Knag Fylkesnes, forsker ved RKBU Vest, NORCE og førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
https://rkbu.norceresearch.no/...

Jemima Datzi, Fostermor og omsorgsarbeider

Kristina Jæger Meyer, stipendiat Universitetet i Tromsø
https://uit.no/ansatte/person?...

Eirin Hesvik Ljones, Stipendiat RKBU Vest, NORCE
https://rkbu.norceresearch.no/...

Adresse:

RKBU Vest sine undervisningslokaler, Nygårdsgaten 114, Bergen

Bybanestopp: Nygård


Kontaktperson

Anne Marit Høyem

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

ahoy@norceresearch.no
+47 56 10 72 45

Monica Berge

Rådgiver RKBU Vest - Bergen

mobe@norceresearch.no
+47 56 10 72 11

Tid

Fra: Tirsdag 4. juni 2024
kl: 10.00

Til: Onsdag 5. juni 2024
kl: 16.00

Sted

Bergen

Pris

Gratis

Søknadsfrist

6. mai, 2024

Oppstart

4. juni 2024

Meld deg på