Gå rett til innhold
<
<
Ove

Ove Heradstveit

Forsker II

ovhe@norceresearch.no
+47 56 10 72 42
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Eg er utdanna psykolog ved Universitetet i Bergen, og har spesialistgrad i klinisk samfunnspsykologi. Hos RKBU Vest (Regionalt kunnskapssenter for barn og unges pyskiske helse og barnevern) jobbar eg som forskar, men min hovedstilling fram til juni 2023 er ein post doc-stilling hos Helse Vest. I dette post doc-prosjektet undersøker eg rusproblemer hos unge. Min doktorgrad tok eg også innanfor temaet "Ungdom, rus og psykisk helse".

Mi forskningstilnærming er kvantitative analyser på epidemiologiske studier, så som Barn i Bergen / ung@hordaland-studien, SHoT, og Ungdata. Eg jobbar også med formidling av forskningsresultater, og er blant anna involvert i eit læringsnettverk om rusarbeid i ungdomsskule og vidaregåande skule.

Frå tidlegare har eg erfaring som kommunepsykolog, pedagogisk-psykologisk rådgivar, og leiar i ei pedagogisk-psykologisk teneste. Eg har også noko erfaring frå arbeid som privat psykolog.

Min visjon for arbeidet i RKBU Vest er å bidra til at færre unge får eit rusproblem og at unge som har utvikla problemer knytt til rus får betre hjelp.

Ove Heradstveit

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Ove

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter

Aktuelt