Gå rett til innhold
<
<
Anterior Cruciate Ligament - Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI): Oversettelse til norsk og vurdering av psykometriske egenskaper

Anterior Cruciate Ligament - Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI): Oversettelse til norsk og vurdering av psykometriske egenskaper

Ruptur av fremre korsbånd (ACL) er en alvorlig skade som krever lang rehabilitering. Majoriteten av de som pådrar seg ACL-skade er ungdom og unge voksne som har en aktiv livsstil. Mange gjennomgår ACL-rekonstruksjon og rehabilitering fordi de har et mål om å vende tilbake til aktivitet og idrett som setter store krav til stabilitet i kneet. Mellom 40 - 50 prosent av personer som har gjennomgått ACL-rekonstruksjon vender likevel ikke tilbake til idrett på samme nivå som før skaden, til tross for at de er fysisk rehabilitert. Det er behov for å finne ut hvilke faktorer som kan predikere retur til idrett og aktivitet. Skjemaet ACL-RSI har til hensikt å måle prognose for å lykkes med å komme tilbake til pasientens ønskede idrett og aktivitet. Slik håper man å kunne fange opp pasienter som har behov for et annet fokus i trening og behandling.

Formålet med denne studien er å oversette ACL-RSI fra engelsk til norsk, å undersøke de psykometriske egenskapene til den norske versjonen av ACL-RSI, samt å gjøre en faktoranalyse for å finne hvilke dimensjoner skjemaet inneholder.

Delprosjekter:

  • Undersøke test-retest reliabilitet
  • Undersøke om det finnes sammenhenger mellom pasientens prestasjon på funksjonelle tester og pasientens score på ACL-RSI 9 måneder etter operasjon
  • Undersøke om ACL-RSI kan predikere funksjon og eventuelt ny skade 1-2 år etter operasjon
  • Beskrivelse av hvor lite eller mye utbredt negative/lite gunstige psykologiske responser er hos pasientene i det de skal vende tilbake til idrett og aktivitet samt hvilke responser som er mest fremtredende

Prosjektfakta

Navn

Anterior Cruciate Ligament - Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI): Oversettelse til norsk og vurdering av psykometriske egenskaper

Status

CONCLUDED

Periode

01.09.15 - 31.08.18

Totalt budsjett

700.000 NOK

Finansiering

Norwegian Physiotherapist Association

Prosjektmedlemmer

Liv Heide Magnussen
Eivind Inderhaug
Bård Erik Bogen
Willemijn Vervaat
Anne Gro Heyn Faleide