Gå rett til innhold
<
<
Kyrre

Kyrre Breivik

Forsker II

kybr@norceresearch.no
+47 56 10 72 18
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er psykolog og forsker II ved Regionalt senter for barn og unges psykiske helse, RKBU Vest. Tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2018 med tittel: “The adjustment of children and adolescents in different post-divorce family structures. A Norwegian study of risks and mechanisms”. Har bred erfaring innen forskning på mobbing og jobbet i nær kontakt med teamet som implementerer Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. Andre forskningsinteresser inkluderer utviklingspsykologi og psykometri. Jeg har vært assisterende redaktør i Ungsinn (https://ungsinn.no/) siden høsten 2018.

Har god kompetanse innenfor bruk av avanserte statistiske analyser (f.eks. Item Response Theory, Strukturelle ligningsmodeller (SEM), Flernivåanalyser og håndtering av Missing data) og har holdt flere kurs i bruken av slike metoder.

Kyrre Breivik

Divisjon

Helse og samfunn

Mer info om Kyrre

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter