<
<
Barnevernsforum: Hvordan erfarer barnevernsansatte sakkyndiges bidrag, rolle og funksjon?

Barnevernsforum: Hvordan erfarer barnevernsansatte sakkyndiges bidrag, rolle og funksjon?

Sakkyndige blir ofte engasjert inn i barnevernssaker for å gjøre en helhetlig vurdering av foreldrenes omsorgsevne og/eller barns situasjon. Sakkyndige kan engasjeres i alle faser av en barnevernssak og det ligger få føringer for hensikt og formål.

Rakel Aasheim Greve vil formidle funn fra en studie om hvorfor barnevernsansatte engasjerer sakkyndige og hvordan dette påvirker det videre arbeidet.

Videre vil hun se på hva barnevernsansatte erfarer den sakkyndige bidrar med i saken og hvilken rolle de får i arbeidet med familien.

Kontaktperson

Unni Strandman

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen

unst@norceresearch.no
+47 56 10 72 84

Tid

Torsdag 9. februar 2023
kl: 09.00 - 10.00

Sted

Teams

Pris

Gratis

MELD DEG PÅ