Gå rett til innhold
<
<
Barn i Bergen

Barn i Bergen

, Unsplash, Photo 3 page 7, , Ungdom som smiler

Unsplash

Barn i Bergen er en longitudinell befolkningsbasert studie med mål om å følge alle barn født i Bergen 1993 -95 fra tidlig skolealder til ungdomstiden.

2023: E-brosjyre med en oppsummering av funnene fra Barn i Bergen/ ung@hordaland studien.

I studien har vi bedt barna selv, foresatte og lærere om å besvare spørreskjema som omhandler barnet. Barn i Bergen består av fire runder med innsamling av data som nå er gjennomført. De tre første innsamlingsrundene foregikk da barna var 8 - 10, 11 - 13 og 14 - 16 år. Den siste runden ble omdøpt til ung@hordaland og ble gjennomført våren 2012 da deltakerne var 16 – 18 år.

Info til deg som har deltatt i studien

For de som samtykket til registerkobling er ung@hordaland koblet til Norsk Adopsjonsregister, Norsk Pasientregister og Nasjonal Utdanningsdatabase.

Ansvarlig instans for studien er RKBU Vest, NORCE. Undersøkelsen gjennomføres med godkjenning fra Regionaletisk komité for medisinsk forskningsetikk, Helseregion Vest, og av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Informasjon om personvern til deg som har deltatt i studien

Informasjon om forlengelse

Opprinnelig prosjektslutt for Barn i Bergen er i desember 2023 og vi jobber nå med forlengelse av prosjektperioden. Vi har sendt ut informasjon om forlengelsen og hva den vil innebære til de som selv har samtykket til å delta i runde 4, ung@hordaland. For deltakere som har vært med i tidligere runder av Barn i Bergen, men ikke ung@hordaland, vil opplysningene bli anonymisert.

Mål

Formålet er å få kunnskap som kan bidra til at det psykiske helsetilbudet for barn og unge bedres. Studien omfatter også andre temaer, som livsstil, skolefungering og familiesituasjon.

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt på bib@norceresearch.no

Digitale fortellinger

Kontaktperson

Tormod Bøe

Forsker I - Bergen

tobo@norceresearch.no
+47 56 10 72 20

Prosjektfakta

Navn

Barn i Bergen

Status

Aktiv

Periode

01.01.01 - 31.12.33

Sted

Bergen

Prosjekteier

RKBU Vest, NORCE

Prosjektmedlemmer

Annika Skandsen
Børge Sivertsen
Liv Sand
Ove Heradstveit
Ole Andreas Hovda
Astri Johansen Lundervold

Samarbeidspartnere

Universitetet i Bergen
Se alle prosjekter