Gå rett til innhold

Kompetansetilbud for deg som jobber med sped- og småbarn i Vestland og Rogaland

Ønsker din tjeneste å samarbeide med oss? Kontakt oss

RKBU Vest er ett av fire regionale sentre i Norge. Her finner du ressurser vi tilbyr i Vestland og Rogaland. Få en samlet oversikt over hva vi tilbyr ved å besøke kunnskapombarn.no/spedogsmå.

Se denne filmen for å finne ut hvordan du kan ta i bruk kunnskapsressursene nevnt under.

  • PsykTestBarn: Gir deg en oversikt over kartleggingsverktøy og artikler om måleegenskapene ved disse.
  • Tiltakshåndboka: Her finner du forskningsbasert informasjon om tiltak for forskjellige tilstander og effekt av disse.
  • IN SUM: De systematiske oversiktene Tiltakshåndboka er bygget på finner du i databasen .
  • Ungsinn: Her finner du vurderinger av kvaliteten på programmer og enkelttiltak som kan tilbys gjennom norske tjenester.

Andre ressurser

Videoressurser

Webinarer

Kunnskapombarn.no: Søvn hos små barn- Hva er viktig å vite og hvordan kan vi hjelpe

Podcast-episoder

Strategi for RBUP/ RKBUs satsing på sped- småbarnsfeltet 2023-2027

Sped- og småbarn og deres familier er et satsningsområde for de regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse (RKBU Vest, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge og RBUP Øst og Sør). Satsingsområdet dekker perioden fra graviditet og frem til skolestart (0 – 6 år).

Les revidert strategi for RBUP/ RKBUs satsing på sped- og småbarnsfeltet 2023-2027 her

Relaterte nyheter

Se alle artikler

Koordinator

Randi Træland Hella

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
rahe@norceresearch.no
+47 56 10 72 80
47010219

Øvrige kontaktpersoner

Norma Vågstøl

Seniorrådgiver RKBU Vest - Bergen
nova@norceresearch.no
+47 56 10 72 91
41695173

Hanne Cecilie Braarud

Forsker I, gruppeleder Utsatte barn og unge - Bergen
habr@norceresearch.no
+47 56 10 76 53